Rättstavning är ett hjälpmedel som finns inbyggt i Content Studio. Funktionen jämför varje ord i ett dokument mot en ordlista, ex. "Svenska - Sverige", om dokumentet som analyseras innehåller ord som inte finns i ordlistan så uppmärksammas användaren på detta. Om liknande ord finns i ordlistan så ges dessa som förslag till användaren.

Använda rättstavning:

Funktioner i spåra ändringar:

Rättstavningsfunktionen kan användas i godtyckligt dokument för att enkelt få hjälp att kontrollera texten i dokumentet.

Bilder:

Verktygsfältet, rättstavningsfunktionen
Bild 1 visar verktygsfältet med ikonen för rättstavning.

 

Ikon för rättstavning
Bild 2 visar ikonen som leder till rättstavningsfunktionen.

 

Ordförslag från rättstavningskontrollen
Bild 3 visar en text med ett stavfel som markerats av rättstavningsfunktionen.

 

Rättstavningskontrollen, alternativ
Bild 4 visar dialogen som öppnas när man klickar på knappen "Alternativ...".