Spåra ändringar används för att visa på skillnader mellan två revisioner av samma dokument. Funktionen visar dokumentet och markerar de förändringar som är gjorda. Tillkommet innehåll visas med gul bakgrundsfärg. Borttagen text visas med röd text och genomstruket.

Spåra ändringar
Bilden visar en text som fått en rubrik och ett stavfel rättat.

Använda spåra ändringar:

Funktioner i spåra ändringar:

AS-komponenten Track Changes kan infogas i godtyckligt dokument för att enkelt få tillgång till spåra ändringar funktionaliteten. Komponenten visar en knapp som används för att jämföra olika revisioner av dokumentet.