Enheter

Enheter är den andra nivån i CS struktur. Enheter speglas också ner som mappar i filsystemet. Enheter kan endast innehålla kategorier. Alla enheter får en numerisk databas-identifierare. Denna identifierare används i länkar och anrop till CS API.

Egenskaper för enheter

Egenskapsdialogen nås genom högerklick på enheten, antingen i trädet till vänster eller listvyn till höger. Fälten för adressuppgifter och telefonnummer är ett arv från tidigare versioner av Content Studio och används numera endast i begränsad omfattning. Fältet "Beskrivning" används som hjälp för att förtydliga vad enheten innehåller och kommer att visas som "tooltip" när användaren för muspekaren över en enhet.

Fältet Metadata är ett fritextfält med möjlighet att lägga in metadatainformation som kommer att ärvas ned till header-elementet i HTML-dokument med metadata. Metadatafältet används vanligtvis till att länka in CSS (style sheets). Ett metadata-fält finns även tillgänglig under inställningar på site-roten och under inställningar på dokument-nivå. Innehållet i dessa fält slås samman i kronologisk ordning och ärvs in i alla HTML/ASPX-dokument med metadata.

En del av inställningarna kan endast göras efter att enheten skapats. Inställningar verkställs genom att trycka på OK eller Verkställ.

Säkerhet appliceras på liknande sätt som i Windows NTFS filsystem. För mer information om detta, se kapitlet som beskriver säkerhet.

Startdokument

Varje enhet kan tilldelas ett startdokument. Om enheten har ett startdokument angivet så kommer detta dokument att visas om en besökare på webbplatsen anger adressen till enheten. I annat fall visas den startsida som gäller för hela webbplatsen.

Exempel: Webbplatsens adress är http://www.minwebb.se/. På webbplatsen finns det en enhet som heter News. Genom att ange ett startdokument till enheten News kan besökaren surfa mot adressen http://www.minwebb.se/News/.

Kategorier

Kategorier kan innehålla både dokument och underliggande kategorier av olika typer. Innehållet i en kategori styrs till en viss del av kategorityp. Kategorier speglas också ner som mappar i filsystemet. Alla kategorier får en numerisk databas-identifierare. Denna identifierare används i länkar och anrop till CS API.

Egenskaper för kategorier: Egenskaps-dialogen nås genom högerklick på kategorin, antingen i trädet till vänster eller listvyn till höger. Vid skapande av ny kategori så är kategorinamn obligatoriskt. Kategorinamnet kommer att bli en del av strukturen på webbplatsen. Kategorinamnet går inte att ändra i efterhand, därför bör en planering av webbplatsens struktur genomföras före utvecklingen påbörjas.

Informationstyp

Informationstypen styr till viss del vilka typer av dokument som kan skapas i kategorin:

Tillgängliga informationstyper
Typer  Beskrivning 
HTML med metadata Denna informationstyp används till alla dokumenttyper där HTML/XHTML hanteras. T.ex. aspx/master dokument. Informationstypen öppnar som standard en HTML-redigerare(WYSIWYG) för att redigera innehållet i dokumenten. HTML-redigeraren redigerar innehållet i body-elementet på ett html-dokument. CS lägger automatiskt till DOCTYPE html head body css samt en del autogenererade meta-data element på alla dokument som ligger i en kategori med denna informationstyp. Möjlighet finns att lägga till information i head-elementet i kodläget i html-redigeraren. Man kan inte inkludera denna typ av dokument i andra dokument eftersom metadatat skulle bli duplicerat.
HTML utan metadata Denna informationstyp används till alla dokumenttyper där HTML/XHTML hanteras, men där det inte är önskvärt att addera html head och body. T.ex. ascx och aspx-dokument som är kopplade till master-dokument eller som används som inkluderingsdokument i andra dokument med metadata. Informationstypen öppnar som standard en HTML-redigerare(WYSIWYG) för att redigera innehållet i dokumenten. Endast redigering av innehållet i body är tillgänglig.
Binärdata-Fil Denna informationstyp används för lagring av binära filer såsom bilder, word dokument, pdf, zip mm. Vid skapande av dokument i denna typ av kategori går det endast att bläddra till en fil på lokal dator för att ladda upp den till webbplatsen.
EPT-Redigeringsformulär med metadata Denna informationstyp vid används skapande och redigering av redigeringsformulär. Informationstypen är i stort sett identiskt med "HTML med metadata" men lägger till funktionalitet för att CS ska kunna hantera sparning av EPT-dokument.
EPT-Redigeringsformulär utan metadata Denna informationstyp är ny i Content Studio 5.1 och är i stort sett identiskt med "HTML utan metadata", men lägger till funktionalitet för att CS ska kunna hantera sparning av EPT-dokument.
EPT-Presentations mallar med metadata Denna informationstyp används vid skapande och redigering av presentationsmallar för EPT. Informationstypen är i stort sett identiskt med "HTML med metadata" men lägger till funktionalitet för att CS ska kunna presentera innehållet från ett EPT-dokument.
EPT-Presentations mallar utan metadata Denna informationstyp används vid skapande och redigering av presentationsmallar för EPT. Informationstypen är i stort sett identiskt med "HTML utan metadata" men lägger till funktionalitet för att CS ska kunna presentera innehållet från ett EPT-dokument.
EPT-Dokument Denna informationstyp vid används skapande och redigering av EPT-dokument. Informationstypen kräver att man anger vilket redigeringsformulär som ska användas vid redigering av EPT-dokument. EPT-dokument lagras som XML i databasen och i filsystemet.
Mall Denna informationstyp användas vid skapande och redigering av mallar. Mallar kan används vid redigering av HTML-dokument för att snabbt kunna dra in en mall i dokumentet (Kan jämförs med att infoga en bit html direkt i dokumentet). Alla mallar som skapas blir tillgängliga via menyalternativet "Infoga mall" i HTML-redigeraren. När mallen är inlagd i ett annat dokument blir mallen en del av dokument, detta innebär att en uppdatering av mallen inte speglas ut i de dokument som redan använder sig av mallen. Mallen måste då infogas på nytt. Informationstypen är i övrigt identiskt med "HTML utan metadata".
Dokumentmall Informationstypen är lik den vanliga mallen men används för som mall för en hel sida s.k. helsidesmall. Informationstypen är i övrigt identiskt med "HTML med metadata".
Text utan metadata Denna informationstyp används för att skapa textbaserade dokument där man önskar bibehålla exakt det innehåll man angett.
Text med metadata Denna informationstyp används för att skapa textbaserade dokument där man önskar bibehålla exakt det innehåll man angett men där man önskar att Content Studio ska lägga till metadata.
Active Scripting Denna informationstyp används för att skapa traditionella Content Studio-komponenter som kan infogas på valfri sida. Istället för dessa kan man använda User Controls som har liknande funktionalitet men bättre.

Allowed file types

Starting with Content Studio version 5.1 it is possible to specify what type of files (based on their extension) that can be stored in a category. For example you can specify that a category only can contain image files (such as JPEG and GIF) by supplying a list of file extensions that are allowed (ex. .jpg,.gif). When such a policy is applied Content Studio checks the extension when a document is saved and stops any attempt to break this rule. In the category properties dialog you will find a new input field where this file extension policy can be entered. This policy is a comma delimited list of file extensions where each file extension must start with a period (.).

Syntax for the allowed file type policy
Syntax Description Remarks
*. Allows any file to be created. Cannot be combined with any file extension
  Empty, prevents any file from being created or saved.  
list A comma delimited list of one or more file extensions, each one starting with a period (.). Example .doc or .pdf,.txt,.rtf

After upgrade, all existing categories will have the .* rule applied and this rule allows any file type to be saved thus ensuring backwards compatibility.
EPT document are a special case. Starting with Content Studio version 5.1, for security reasons, the default extensions is .ept but the old .xml file extensions is allowed for backwards compatibility. When upgrading from Content Studio 5.0 the policy .ept,.xml will be applied to any EPT category.

The order of the policy string is significant since the Content Studio Webbitor will use the first item in the policy list as the default file extension for the category. However, the author of the document can change the extension to any of the allowed extensions at any time.

Default allowed file type policy for new categories
Category information type Policy
Active Scripting .aspx
HTML with metadata .aspx
HTML without metadata .ascx,.aspx
Binary (uploaded) file .*
EPT Editing template with meta data .aspx
EPT Editing template without meta data .ascx,.aspx
EPT Presentation template with meta data .aspx
EPT Presentation template without meta data .ascx,.aspx
EPT document .ept
Text with meta data .aspx
Text without meta data aspx,.css,.js,.vbs,.xml,.xslt,.xsl
Template .aspx
Document template .aspx

System units

The System unit contains a number of generic components that are included in the Content Studio installation. All entities within the System unit are accessible for all parts of the website. The contents of the System unit can only be changed by users with administrative privileges

Application code

The System unit contains a category named “App_Code” which by default contains two categories name “CSCode” (for C# code) and “VBCode” (for VB.NET code). Any programming code that placed in any of these two categories will be available throughout the whole web site. The programming code must be defined as classes to enable a successful compilation.

These categories should however be reserved for generic code that is well tested and is used on more than one place. Unless these requirements are met, it is better to keep the code in the documents where they are used or developed. Failure to compile any code within these categories will disable the whole website.

Assemblies

Precompiled assemblies (i.e. DLL files) are easily included in the website by adding them to the “Assemblies” category in the System unit. The functionality of these assemblies will be accessible from all pages on the website. The registration of the assemblies is automatically managed by Content Studio.

Style sheets

The category “Stylesheets” in the System unit contains globally available style sheets (CSS definitions). The default CSS depends on the web browser that is used by the user. The all rely on the “Protected/Standard….CSS” style sheet.

Document hierarchies

Documents can be arranged in document hierarchies. Documents can be connected to up to one parent and an infinite number of children. Documents that are not a part of a document hierarchy are in themselves a document hierarchy. A document can only be part of one document hierarchy.

These tree structures are normally used to organize documents to be presented either as file trees or as menus. There are a large number of components and methods that handles and manipulates document hierarchies.