Cookies i Content Studio

Content Studio använder ej persistenta cookies men i viss mån in-memory cookies - med ett undantag, ConnectionId, som är persistent. Cookie-användningen gäller framförallt det administrativa gränssnittet där kollektionen 'Content Studio' skapas. Kollektionen innehåller cookies för AdminURL och ConnectionID vilka behövs för kommunikation med Content Studio API. På webbplatsen används cookien "CS_UserSessionId" som för authentiserade användare innehåller ett sessionsid för den aktiva anslutningen. ID:t är unikt för alla användare och för varje anslutningstillfälle. Anonyma användare delar sessionsid 1. Det är full möjligt att i Content Studio bygga lösningar som använder persistenta eller in-memory cookies på samma sätt som en på traditionell webbplats skapad utanför Content Studio.

Content Studio innehåller följande cookies:

>