Author: Lindqvist Andreas, Teknikhuset AB.

Published: 2002-10-22

Applies to: Content Studio ver. 3.2+

Type: How to


More information

Alla scripttaggar bör man lägga in i headern. Genom att högerklicka någonstans i "bodyn" i dokumentet och väljer egenskaper så får man fram en dialogruta där man har möjlighet att lägga in javascript. Notering: HTML-läget i webbitorn visar endast html-koden som ligger innanför body-taggen. Ett annat sätt att infoga ett javascript kan man göra genom att lägga in scriptet i en kategori av typen "Text utan metadata" byt sedan filändelsen till .js och spara artikeln. När du sedan vill infoga javascriptet i dokumentet så använder du dig av as-komponenten "Insert javascript". Du har förstås också möjlighet att skriva <SCRIPT src="enhet/kategori/filnamn.js"></SCRIPT>. Filnamnet får du reda på under fliken inställningar på dokumentet Om man vill lägga in script mitt inne i HTML-koden (Vilket brukar vara väldigt känsligt i andra läsare än explorer) så får du se till att Script-taggen ligger fristående från någon annan tagg. Ex. Felaktigt: <DIV>  <SCRIPT language=javascript> Din kod... </SCRIPT> </DIV> Rätt: <DIV> </DIV> <SCRIPT language=javascript> Din kod... </SCRIPT> Om det är serverside-script så skriver man: <pre><%Din kod....%></pre> för att förhindra att webbitorn rör till det. Eller så kan man skriva: <SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server></SCRIPT>. Samma regler gäller för serversidescript-taggar som för klientsidesscript-taggar Notering: Skripen som ligger i dokumenten exekveras så fort man öppnar dokumentet i redigeringsläge, eller växlar till designläge i webbitorn. Detta innebär att om det finns ett felaktigt skrivet javascript i dokumentet så kommer man att få ett javascriptfel så fort man öppnar dokumentet i redigeraläge. Detta är dock löst i version 3.3. I version 3.3 så exekveras scripten endast vid förhandsgranskning.