Author: Eriksson Joakim, Teknikhuset AB.

Published: 2002-10-22

Applies to: Content Studio ver. 3.2

Type: How to


Symptoms

När man försöker infoga en flashfilm eller java-applet i webbitorn så får man ett felmeddelande att dina säkerhetsinställningar förhindrar att objektet körs i din webbläsare.

Cause

Webbitorn har en hög säkerhetsinställning som förhindrar att t.ex java-script exekveras när man öppnar ett dokument i redigeringsläge. Denna höga säkerhetsinställning förhindrar dessutom att active-X-kontroller och information i "IFrames" inte visas.

Resolution

För att kunna infoga en IFrame och/eller ett active-X-objekt (t.ex en flash-animation) så måste man ändra på en säkerhetsinställning. 1. Gå in på "Verktyg/Internetalternativ" 2. Klicka på fliken säkerhet. 3. Klicka på ikonen "Ej tillförlitliga platser" 4. Klicka på knappen "Anpassad nivå" 5. Klicka på aktivera under rubriken: "Kör active-X-kontroller och pluginprogram" 6. Klicka på aktivera under rubriken: "Hämta program och filer från en IFRAME" 7. Klicka på OK